intraSTAT Lite + - podstawowe funkcje:

 • rejestracja dokumentów w wywozie i przywozie,
 • wprowadzanie korekt dla deklaracji,
 • automatyczna konsolidacja do pozycji deklaracji,
 • przygotowanie i emisja deklaracji i korekt w formie plików XML,
 • wydruk deklaracji i korekt,
 • ewidencja dokumentów źródłowych i deklaracji,
 • automatyczne kontrola poprawności danych,
 • wbudowane mechanizmy grupowania, filtrowania i szukania danych ułatwiające wprowadzanie dokumentów,
 • zintegrowana aktualizowana taryfa celna CN8,
 • bogaty zestaw pomocniczych tabel danych,
 • wbudowane interfejsy do automatycznej rejestracji danych w formie elektronicznej (import danych z wielu typów plików),
 • możliwość korzystania z bazy własnych indeksów towarowych,
 • import danych o towarach i kontrahentach,
 • możliwość obsługi w ramach przedstawicielstwa.

Przeznaczenie

Małe i średnie firmy, które nie przekroczyły drugiego progu statystycznego, o niezbyt dużej liczbie transakcji lub dużej liczbie transakcji powtarzających się okresowo.

 

Zaufali nam