intraSTAT POP - podstawowe funkcje:

 • rejestracja dokumentów w wywozie i przywozie,
  wprowadzanie korekt dla deklaracji,
 • automatyczna konsolidacja do pozycji deklaracji,
 • przygotowanie i emisja deklaracji i korekt w formie plików XML,
  wydruk deklaracji i korekt,
  ewidencja dokumentów źródłowych i deklaracji,
 • automatyczne kontrola poprawności danych,
 • wbudowane mechanizmy grupowania, filtrowania i szukania danych ułatwiające wprowadzanie dokumentów,
 • zintegrowana aktualizowana taryfa celna CN8,
 • bogaty zestaw pomocniczych tabel danych,
 • wbudowane interfejsy do automatycznej rejestracji danych w formie elektronicznej (import danych z wielu typów plików),
 • możliwość korzystania z bazy własnych indeksów towarowych,
 • import danych o towarach i kontrahentach,
 • rejestracja rozszerzonych informacji: kosztów transportu, warunków dostawy, środków transportu,
 • równoczesny dostęp do dwóch taryf celnych (istotne na przełomie roku),
 • aktualizowany skorowidz do taryfy celnej – uproszczone wprowadzanie danych,
 • możliwość obsługi w ramach przedstawicielstwa.

Przeznaczenie

Średnie i duże firmy, które przekroczyły drugi próg statystyczny.

 

Zaufali nam