intraSTAT STD - podstawowe funkcjonalności:

 • rejestracja dokumentów w wywozie i przywozie,
 • wprowadzanie korekt dla deklaracji,
 • automatyczna konsolidacja do pozycji deklaracji,
 • przygotowanie i emisja deklaracji i korekt w formie plików XML,
 • wydruk deklaracji i korekt,
 • ewidencja dokumentów źródłowych i deklaracji,
 • automatyczne kontrola poprawności danych,
 • wbudowane mechanizmy grupowania, filtrowania i szukania danych ułatwiające wprowadzanie dokumentów,
 • zintegrowana aktualizowana taryfa celna CN8,
 • bogaty zestaw pomocniczych tabel danych,
 • wbudowane interfejsy do automatycznej rejestracji danych w formie elektronicznej (import danych z wielu typów plików),
 • możliwość korzystania z bazy własnych indeksów towarowych,
 • rozszerzone i bardziej przejrzyste funkcje korygowania danych w oparciu o dokumenty źródłowe,
 • import danych o towarach i kontrahentach,
 • rejestracja rozszerzonych informacji: kosztów transportu, warunków dostawy, środków transportu,
 • automatyczne przeliczanie kosztów transportu na pozycje,
 • równoczesny dostęp do dwóch taryf celnych (istotne na przełomie roku),
 • aktualizowany skorowidz do taryfy celnej – uproszczone wprowadzania danych,
 • eksport danych (dokumenty - faktury, deklaracje) do systemów zewnętrznych w znanych formatach,
 • eksport danych w formie plików wymiany w różnych standardach,
 • możliwość obsługi w ramach przedstawicielstwa.

Przeznaczenie

Średnie i duże firmy, które przekroczyły drugi próg statystyczny lub firmy wymagające najwyższej funkcjonalności dla rejestracji i kontroli danych.

 

Zaufali nam