NCTS

Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS jest systemem informatycznym do obsługi wspólnej procedury tranzytowej WPT

Koncepcja opracowania systemu informatycznego zrodziła się w ramach przeprowadzanej w UE reformy tranzytu służącej jednocześnie uproszczeniu procedur i ograniczeniu nadużyć. Wspólne zasady działania systemu zostały wypracowane przez kraje uczestniczące w przedsięwzięciu.

Podstawowe funkcje modułu NCTS:

  • ewidencja operacji tranzytowych firmy z podziałem na otwarcie i zamknięcie tranzytu,
  • realizacja procesów otwierania i zamykania tranzytów WPT poprzez komunikaty systemu NCTS,
  • pełna integracja z systemami InterLAN - zarówno celnymi jak i w obszarach zastosowań NCTS np. Składy Akcyzowe;
  • pełna obsługa komunikatów IE zarówno w procedurach zwykłych jak i uproszczonych.

Zaufali nam