Procedura Uproszczona

Program przeznaczony jest do automatyzacji procesu obsługi odpraw celnych w imporcie i eksporcie w ramach stosowania Procedury Uproszczonej metodą elektronicznego wpisu do rejestru.

Podstawowe funkcje systemu:

 • prowadzenie rejestrów PU zgodnie z wymogami UC,
 • dowolna liczba rejestrów wybranych typów: import, eksport, tranzyt,
 • możliwość stosowania niezależnych rejestrów dla powiadomień,
 • automatyczne rozliczenie długu celnego z raportem do Systemu ZEFIR,
 • kontrola płatności dla długu celnego,
 • automatyczne przygotowanie i emisja zgłoszeń celnych uzupełniających również w wersji na białe kartki,
 • wprowadzanie zapisów korygujących zgonie z wymogami UC,
 • prostota rozbudowy systemu o kolejne rejestry w miarę pojawiania się nowych potrzeb,
 • wbudowane mechanizmy wielokrotnych kontroli poprawności zapisu danych,
 • elastyczna formuła wdrożenia systemu,
 • program jest akceptowany przez Urząd Celny jako rejestry procedury uproszczonej w postaci elektronicznej,
 • automatyczne tworzenie plików XML dla Systemu CELINA (w przypadku zgłoszeń importowych) oraz ECS (w przypadku zgłoszeń eksportowych).

Zaufali nam