SAD XML

Program służy do tworzenia elektronicznych zgłoszeń celnych. Poprzez komunikację Internetową wysyła pliki w formacie XML do systemu administracji celnej CELINA (w przypadku zgłoszeń importowych) oraz ECS (w przypadku zgłoszeń eksportowych).

Podstawowe funkcje systemu:

Tworzenie oraz edycja dokumentów SAD XML:
Dane gromadzone są w układzie, jaki wymagany jest przez systemy Celina w przypadku zgłoszęń importowych oraz ECS w przypadku zgłoszeń eksportowych, co daje 100 % gwarancji poprawnego przygotowania danych dla UC. Proces edycji jest zautomatyzowany. Oznacza to, że system w trakcie wypełniania poszczególnych pól stara się aktualizować pola zależne, dokonuje obliczeń, kiedy jest to możliwe oraz sprawdza konieczność wypełniania poszczególnych pól w kontekście specyfikacji Celina oraz ECS;

Wydruk SAD na formularzu oraz na białych kartkach: 
Poza klasycznym wydruku na zielonym formularzu system oferuje możliwość wydruku na drukarce laserowej;

Weryfikacja poprawności dokumentów: 
Każdy dokument SAD jest sprawdzany pod względem poprawności formalnej i zgodności ze specyfikacją Celina oraz ECS. System generuje listę znalezionych błędów oraz umożliwia dokonywanie poprawek poprzez automatyczne ustawienie edycji na pozycji wykazującej błędy;

Możliwość wydruku DW1,CMR oraz CIM 
Na podstawie zgromadzonych w SAD danych można drukować dokumenty DW1, CMR, CIM oraz wysłać deklarację skróconą do systemu Celina;

Emisja dokumentów XML do UC: 
Każdy przygotowany w systemie dokument SAD można zapisać do pliku XML i wysłać do systemu Celina (w przypadku zgłoszeń importowych) oraz ECS (w przypadku zgłoszeń eksportowych) poprzez stronę www Urzędu Celnego;

Słowniki: 
Wiele pól posiada skojarzone z nimi bazy pomocnicze ułatwiające szybkie wypełnianie np. lista kontrahentów, lista osób i in.; 

Taryfa Celna: 
System posiada dołączoną do listy słowników bazę kodów taryfy celnej ze stawkami cła;

Możliwość generowania komunikatów do systemu NCTS* 
dotyczy generowania komunikatu IE15. Pozostałe komunikaty można tworzyć za pomocą dodatkowego modułu interLAN_NCTS

Zaufali nam