Skład celny

System jest przeznaczony do prowadzenia elektronicznej ewidencji składu celnego. Program w znaczący sposób automatyzuje typowe operacje wykonywane w składzie celnym. Posiada również funkcje automatycznego tworzenia zgłoszeń celnych dla systemu Celina i ECS.

Podstawowe funkcje systemu:

Ewidencja towarowa składu celnego
System prowadzi ewidencję magazynową wg kodów towarowych oraz dokumentów przyjęcia. Ewidencja prowadzona jest wg metody FIFO. Dla każdej pozycji towarowej pamiętana jest dokładna historia rozliczenia pozycji;

Ewidencja i wydruki zgodne z wymogami UC

Automatyzacja tworzenia zgłoszeń celnych 
Na podstawie wprowadzanych faktur oraz dokumentów WZ system dokonuje operacji scalania i taryfikacji. Dokonywane są obliczenia oraz tworzony jest dokument SAD;

Bogaty zestaw raportów

Przykładowe raporty to wydruk stanu na dowolny dzień, historia rozliczeń SAD lub wybranej pozycji towarowej, podgląd magazynu wg kodu towaru itp.;

Możliwość automatyzacji procesu wprowadzania danych oraz interfejsy 
Istnieje możliwość przygotowania specjalnych funkcji do wczytywania danych, co znacząco skraca proces przygotowania danych. Otwarta budowa systemu umożliwia wymianę danych z systemami zewnętrznymi.

Zaufali nam