Uszlachetnianie

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji towarowej oraz rozliczeń w procedurze Uszlachetniania Czynnego w Systemie Zawieszeń. System w znaczący sposób automatyzuje typowe operacje wykonywane w Uszlachetnieniu Czynnym. Posiada również funkcje automatycznego tworzenia zgłoszeń celnych dla systemu Celina oraz ECS. Raporty generowane przez system oraz stosowane techniki rozliczeniowe odpowiadają wymogom stawianym przez Urzędy Celne oraz pozwalają elastycznie dopasować sposób rozliczeń do specyfiki procesów technologicznych firmy.

Podstawowe funkcje systemu:

Ewidencja towarowa
System prowadzi ewidencję magazynową w ujęciu wg kodów towarowych oraz wg dokumentów przyjęcia. Ewidencja prowadzona jest wg metody FIFO, dla każdej pozycji towarowej pamiętana jest dokładna historia rozliczenia pozycji.

Różne warianty rozliczeń
System pozwala rozliczać ewidencję wg norm produkcyjnych stałych lub doraźnych. W normach można stosować grupy. Możliwe jest ręczne tworzenie rozliczeń.

Automatyzacja tworzenia zgłoszeń celnych
Na podstawie wprowadzanych faktur system dokonuje operacji scalania i taryfikacji. Dokonywane są obliczenia oraz tworzony dokument SAD.

Bogaty zestaw raportów
Przykładowe raporty to wydruk stanu na dowolny dzień, historia rozliczeń SAD lub wybranej pozycji towarowej itp.

Zaufali nam