interLAN SPEED Dyspozytor

Rozwiązanie umozliwiające efektywne planowanie ładunków z uwzględnieniem profili pojazdów i charakteru zlecenia. Pomaga wyznaczyć i nadzorować realizację optymalnej trasy, wykorzystując zintegrowaną mapę cyfrową i komunikację z systemem telematycznym. To niezastąpione narzędzie pracy dyspozytora.

Podstawowe cechy systemu

 

1. Efektywne planowanie i optymalizacja

 • Minimalizacja pustych przebiegów dla planowanych transportów
 • Nadzór nad stawką za km
 • Przydzielanie zleceń z uwzględnieniem profili pojazdów, wymaganego wyposażenia, rodzaju ładunku (w tym np. ADR) i kwalifikacji kierowcy
 • Przydzielanie zleceń z uwzględnieniem dostępnego czasu pracy kierowcy na podstawie danych pobieranych na bieżąco z systemu telematycznego
 • Planowanie wg zasad: zlecenia do pojazdu lub pojazd do zleceń
 • Planowanie optymalnych tras z wykorzystaniem zintegrowanych map cyfrowych uwzględniających wymagania dla transportu ciężarowego

 

2. Komfortowa komunikacja z kierowcą

 • Wysyłanie komunikatów i zleceń do kierowcy z wykorzystaniem systemu telematycznego lub komunikacji SMS
 • Automatyczna zmiana stanu zleceń na grafiku, w tym rejestracja danych rzeczywistych
 • Przekierowywanie komunikatów do dyspozytora po godzinach pracy
 • Pełna ewidencja komunikatów w kontekście danego zlecenia, trasy, kierowcy oraz dyspozytora
 • Możliwość przesłania wyznaczonej trasy bezpośrednio do modułu nawigacyjnego w komputerze kierowcy
 • Odbieranie alarmów dotyczących negatywnych sytuacji podczas realizacji zlecenia, np. alarm o planowanym opóźnieniu czy zjazd z zaplanowanej trasy
 • Skanowanie i dostarczanie on-line dokumentów potwierdzających dostawę towaru

 

3. Nadzorowanie procesów transportowych

 • Odbiór i śledzenie statusów aktywności dla pojazdu, zlecenia i kierowcy na podstawie danych pobieranych na bieżąco z systemu telematycznego lub SMS
 • Graficzna prezentacja statusów zleceń i pojazdów w czasie rzeczywistym
 • Możliwość wyznaczania korytarza i monitorowanie odchyleń w przebiegu rzeczywistej trasy pojazdu Wprowadzanie własnych alarmów dotyczących wybranych informacji lub zdarzeń krytycznych dla realizacji zlecenia, jak strefy za i wyładunku, obszary zabronione, dane z czujnika temperatury w chłodni itp.
 • Raportowanie kluczowych czynności realizowanych przez kierowców – statusy zleceń i elektroniczna karta drogowa

 

Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania

 1. Znaczna poprawa jakości obsługi klientów poprzez nadzór nad ich zleceniami w czasie rzeczywistym
 2. Wzrost wydajności i komfortu pracy – obsługa nawet 100 pojazdów przez jednego dyspozytora
 3. Usprawnienie pracy dyspozytora dzięki wykorzystaniu przejrzystego grafika umożliwiającego interaktywne planowanie oraz wizualizację przebiegu procesu transportowego
 4. Redukcja kosztów transportu przez minimalizację pustych przebiegów i eliminację błędnych decyzji
 5. Kontrolowanie w czasie rzeczywistym korytarza, którym powinny poruszać się pojazdy
 6. Bieżące nadzorowanie terminowości realizowanych zleceń poprzez wykorzystanie informacji o planowanym czasie jazdy do punktu docelowego( ETA) w powiązaniu z czasem pracy kierowcy
 7. Optymalizacja tras z wykorzystaniem map uwzględniających specyfikę transportu ciężarowego
 8. Obniżenie kosztów komunikacji z kierowcami dzięki integracji z systemami telematycznymi
 9. Redukcja kilometrów spowodowanych błędami kierowców
 10. Redukcja postojów wynikających z błędnego planowania
 11. Wzrost efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa będący naturalną konsekwencją wykorzystania nowoczesnego narzędzia informatycznego do planowania

 

Moduły uzupełniające

interLAN SPEED Spedycja i Transport Całopojazdowy

interLAN SPEED Dyspozytor

Zaufali nam