interLAN SPEED Logistyka Przedsiębiorstw

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych pozwalające na sprawną realizację dystrybucji towaru z wykorzystaniem floty własnej jak i obcej - bezpośrednio do odbiorcy lub poprzez sieć magazynów.

System umozliwia wymianę danych z rozwiązaniami klasy ERP oraz WMS, optymalizuje i planuje załadunki, uwzględniając sekwencje dostaw z wykorzystaniem zintegrowanej mapy cyfrowej. Wbudowane mechanizmy kontrolne prowadzą automatyczny nadzór nad procesem dostawy. Ważnym ogniwem jest również możliwość rozliczania przewoźników. W Wyniku operacji wykonywanych w systemie gromadzone są dane, które służą szczegółowemu raportowaniu i analizom.

Jest to idealne oprogramowanie dla działów logistycznych firm produkcyjnych.

Zaufali nam