interLAN SPEED Spedycja Morska i Lotnicza

Obszar zintegrowanego systemu TMS interLAN SPEED dedykowany obsłudze branży morskiej i lotniczej. Moduł spedycji morskiej obsługuje ładunki całokontenerowe oraz przesyłki drobnicowe w powiązaniu ze spedycją drogową całopojazdową i drobnicową. Z kolei moduł spedycji lotniczej obsługuje przesyłki lotnicze, które procesowane są w ramach produktów drobnicowych. Efektem pracy w systemie jest znaczne przyspieszenie i usprawnienie procesu obsługi klienta.

Podstawowe cechy systemu

 

1. Dedykowane moduły dla spedycji morskiej i lotniczej

 • Obsługa dokumentów specyficznych dla obu spedycji, w tym HAWB i MAWB
 • Ofertowanie (automatyczna kalkulacja i tworzenie przesyłki na podstawie oferty)
 • Cenniki – kalkulacja na poziomie oferty i przesyłek w oparciu o rozbudowany mechanizm cenników
 • Zarządzanie pulami numerów dla dokumentów typu master
 • Mechanizmy wyszukiwania najtańszych lotów na ustalonej trasie (na bazie stawek e-rates)
 • Mechanizm dekonsolidacji kontenera w lokalizacji jego wejścia w krajową sieć drobnicową
 • W spedycji morskiej FCL uproszczona rejestracja i realizacja zlecenia
 • Rozliczenia w dowolnych walutach 

 

2. Procesowe podejście do obsługi klienta

 • Kontrola i nadzór nad zleceniem na każdym etapie jego realizacji
 • Usługi zlecane podwykonawcom realizowane są jako podzlecenia, w ramach których definiowane są rozliczenia
 • Rozliczenia kosztowe następują na podzleceniach, przy czym wynik całego zlecenia prezentowany jest na zleceniu głównym
 • Rentowność zleceń jest wyliczana z uwzględnieniem kosztów podjęć i dystrybucji krajowej drogowej

 

3. Elastyczność i otwartość rozwiązania

 • Rozbudowany mechanizm statusów, które umożliwiają m.in. walidację stanu zlecenia
 • Alerty dla klientów wysyłane drogą elektroniczną lub SMS-em
 • Możliwość definiowania uprawnień do poszczególnych pozycji menu, funkcji czy pól
 • Otwartość na integrację z systemami operatorów i providerów
 • Możliwość generowania przekrojowych raportów
 • Na odcinku krajowym są to moduły zintegrowane odpowiednio z drobnicą drogową i modułem całopojazdowym

 

Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania

 1. Dedykowane moduły uwzględniające specyfikę branży
 2. Wzrost efektywności firmy, dzięki czemu wszystkie dane i procesy znajdują się w jednym miejscu
 3. Procesowa obsługa zleceń spedycji morskiej i lotniczej
 4. Skrócenie czasu obsługi administracyjnej związanej z tworzeniem specyficznych dokumentów dzięki automatyzacji tego procesu
 5. Podniesienie jakości obsługi klientów
 6. Redukcja kosztów operacyjnych wynikająca z nadzoru i kontrola nad przebiegiem poszczególnych procesów
 7. Eliminacja błędów, usprawnienie i wzrost efektywności poprzez automatyzację procesów
 8. Zwiększenie rentowności
 9. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

 

Moduły uzupełniające

interLAN SPEED Spedycja i Transport Całopojazdowy

interLAN SPEED Drobnica i Dystrybucja

interLAN SPEED Finanse

interLAN SPEED CŁO

interLAN eSPEED

interLAN SPEED Logistyka Przedsiębiorstw

interLAN SPEED Analizy 

Zaufali nam