interLAN SPEED WARSZTAT

Moduł Warsztat jest dedykowany firmom prowadzącm warsztat naprawczy pojazdów samochodowych, a w szczególności firmom transportowym z własnym taborem.

Umożliwia zarówno rozliczenie napraw własnego taboru, obsługę klientów zewnętrznych jak również rozliczenia pracowników warsztatu.

Podstawowe funkcje aplikacji:

  • planowanie zleceń naprawy
  • zlecenia naprawy dla taboru własnego (w tym do serwisów zewnętrznych) i obcego
  • graficzy terminarz obciążenia stanowisk i mechaników
  • raporty z naprawy i instrukcje napraw
  • cennik usług i części
  • magazyn części, emisja WZ, PZ i automatyczna inwentura
  • rozliczanie pracy mechaników na podstawie godzin pracy
  • fakturowanie klientów zewnętrznych
  • automatyczna rejestracja kosztów napraw i przeglądów taboru własnego

 

Moduły uzupełniające

interLAN SPEED Spedycja i Transport Całopojazdowy

interLAN SPEED Dyspozytor

Zaufali nam